Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

Dưới đây là đầy đủ bảng giá máy bơm nước Ebara chính thức từ nhà sản xuất. Chúng tôi luôn giảm giá 20 - 30% trên tất cả các dòng sản phẩm và cho mọi khách hàng. Liên hệ hotline 091 828 3355 để được tư vấn.

Bảng giá máy bơm chìm nước thải Ebara

Bảng giá máy bơm nước Ebara nhập khẩu Italy

Bảng giá máy bơm Ebara EVM - EVMG - EVMS - EVMSG

Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

{关键字}

Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

{关键字}

Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

{关键字}

Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

STT Tên Sản Phẩm Giá Công Bố (đã bao gồm VAT)
EVM
1 EVM/I32 1-0F5/2,2  73,753,000
2 EVM/I32 2-2F5/3,0  79,090,000
3 EVM/I32 2-0F5/4,0  80,543,000
4 EVM/I32 3-3F5/5,5  95,273,000
5 EVM/I32 3-1F5/5,5  94,722,000
6 EVM/I32 4-1F5/7,5  101,411,000
7 EVM/I32 5-3F5/11  125,912,000
8 EVM/I32 5-0F5/11  126,163,000
9 EVM/I32 8-2F5/15  151,114,000
10 EVM/I32 10-3F5/18,5  175,716,000
11 EVM/I45 6-2F5/22  204,325,000
12 EVM/I45 7-0F5/30  269,511,000
EVMG
13 EVMG/I32 2-2F5/3,0  65,186,000
14 EVMG/I32 2-0F5/4,0  67,515,000
15 EVMG/I32 4-3F5/7,5  87,482,000
16 EVMG/I32 4-1F5/7,5  92,718,000
17 EVMG/I32 5-3F5/11  112,083,000
18 EVMG/I32 5-0F5/11  111,783,000
19 EVMG/I32 6-2F5/11  117,795,000
20 EVMG/I32 9-3F5/18,5  154,597,000
21 EVMG/I32 9-0F5/18,5  154,497,000
22 EVMG/I45 1-0F5/4,0  73,904,000
23 EVMG/I45 2-0F5/7,5  89,637,000
24 EVMG/I45 3-2F5/11  124,409,000
25 EVMG/I45 3-0F5/11  124,284,000
26 EVMG/I45 4-0F5/15  148,960,000
27 EVMG/I64 1-1F5/4,0  74,931,000
28 EVMG/I64 1-0F5/5,5  83,975,000
29 EVMG/I64 2-2F5/7,5  95,273,000
30 EVMG/I64 2-1F5/11  115,365,000
31 EVMG/I64 2-0F5/11  115,415,000
32 EVMG/I64 3-1F5/15  156,451,000
EVMS 3
1 EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.55 24,065,000
2 EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.75 25,648,000
3 EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.75 26,184,000
4 EVMS 3 9F5 Q1BEG E/1.1 27,485,000
5 EVMS 3 10F5 Q1BEG E/1.1 27,995,000
6 EVMS 3 11F5 Q1BEG E/1.1 28,863,000
7 EVMS 3 12F5 Q1BEG E/1.1 29,782,000
8 EVMS 3 13F5 Q1BEG E/1.5 33,150,000
9 EVMS 3 14F5 Q1BEG E/1.5 33,202,000
10 EVMS 3 15F5 Q1BEG E/1.5 34,120,000
11 EVMS 3 16F5 Q1BEG E/1.5 34,809,000
12 EVMS 3 17F5 Q1BEG E/2.2 36,060,000
13 EVMS 3 19F5 Q1BEG E/2.2 37,489,000
14 EVMS 3 21F5 Q1BEG E/2.2 39,173,000
15 EVMS 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 40,755,000
16 EVMS 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 41,444,000
17 EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/2.2 47,824,000
18 EVMS 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 49,483,000
19 EVMS 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 50,912,000
EVMS 5
20 EVMS 5 5F5 Q1BEG E/1.1 25,137,000
21 EVMS 5 6F5 Q1BEG E/1.5 27,383,000
22 EVMS 5 7F5 Q1BEG E/1.5 28,302,000
23 EVMS 5 8F5 Q1BEG E/2.2 29,450,000
24 EVMS 5 9F5 Q1BEG E/2.2 30,522,000
25 EVMS 5 10F5 Q1BEG E/2.2 30,828,000
26 EVMS 5 11F5 Q1BEG E/2.2 32,895,000
27 EVMS 5 12F5 Q1BEG E/3.0 37,693,000
28 EVMS 5 13F5 Q1BEG E/3.0 38,459,000
29 EVMS 5 14F5 Q1BEG E/3.0 39,377,000
30 EVMS 5 15F5 Q1BEG E/3.0 40,806,000
31 EVMS 5 17F5 Q1BEG E/4.0 44,915,000
32 EVMS 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 48,488,000
33 EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 48,845,000
34 EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 58,722,000
EVMS 10
35 EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5 29,144,000
36 EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2 31,670,000
37 EVMS 10 6F5 Q1BEG E/2.2 32,155,000
38 EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0 37,591,000
39 EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0 37,668,000
40 EVMS 10 9F5 Q1BEG E/4.0 42,797,000
41 EVMS 10 10F5 Q1BEG E/4.0 43,129,000
42 EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0 44,660,000
43 EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5 56,552,000
44 EVMS 10 14F5 Q1BEG E/5.5 58,645,000
45 EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5 59,206,000
46 EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 63,392,000
47 EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 65,765,000
48 EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 65,893,000
49 EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 67,628,000
50 EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11 80,337,000
EVMS 15
51 EVMS 15 1F5 Q1BEG E/1.1 27,281,000
52 EVMS 15 2F5 Q1BEG E/2.2 29,833,000
53 EVMS 15 3F5 Q1BEG E/3.0 34,835,000
54 EVMS 15 4F5 Q1BEG E/4.0 38,790,000
55 EVMS 15 5F5 Q1BEG E/5.5 49,254,000
56 EVMS 15 6F5 Q1BEG E/5.5 50,223,000
57 EVMS 15 7F5 Q1BEG E/7.5 56,067,000
58 EVMS 15 8F5 Q1BEG E/7.5 57,216,000
59 EVMS 15 9F5 Q1BEG E/11 69,797,000
60 EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 70,997,000
61 EVMS 15 11F5 Q1BEG E/11 73,013,000
62 EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11 74,825,000
63 EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11 76,177,000
64 EVMS 15 15F5 HQ1BEG E/15 111,165,000
65 EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 114,866,000
EVMS 20
66 EVMS 20 2F5 Q1BEG E/3.0 33,635,000
67 EVMS 20 3F5 Q1BEG E/4.0 38,586,000
68 EVMS 20 4F5 Q1BEG E/5.5 47,186,000
69 EVMS 20 5F5 Q1BEG E/7.5 51,346,000
70 EVMS 20 6F5 Q1BEG E/7.5 52,342,000
71 EVMS 20 8F5 Q1BEG E/11 68,572,000
72 EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11 72,553,000
73 EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15 106,827,000
74 EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15 109,353,000
75 EVMS 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 124,716,000
EVMSG 3
76 EVMSG 3 9F5 Q1BEG E/1.1 25,622,000
77 EVMSG 3 10F5 Q1BEG E/1.1 26,107,000
78 EVMSG 3 11F5 Q1BEG E/1.1 26,975,000
79 EVMSG 3 12F5 Q1BEG E/1.1 27,893,000
80 EVMSG 3 13F5 Q1BEG E/1.5 31,236,000
81 EVMSG 3 14F5 Q1BEG E/1.5 31,415,000
82 EVMSG 3 15F5 Q1BEG E/1.5 32,308,000
83 EVMSG 3 16F5 Q1BEG E/1.5 32,946,000
84 EVMSG 3 17F5 Q1BEG E/2.2 34,248,000
85 EVMSG 3 19F5 Q1BEG E/2.2 35,651,000
86 EVMSG 3 21F5 Q1BEG E/2.2 37,310,000
87 EVMSG 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 38,867,000
88 EVMSG 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 39,556,000
89 EVMSG 3 25F5 HQ1BEG E/3.0 45,962,000
90 EVMSG 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 47,620,000
91 EVMSG 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 49,024,000
EVMSG 5
92 EVMSG 5 5F5 Q1BEG E/1.1 23,734,000
93 EVMSG 5 6F5 Q1BEG E/1.5 25,954,000
94 EVMSG 5 7F5 Q1BEG E/1.5 26,898,000
95 EVMSG 5 8F5 Q1BEG E/2.2 28,123,000
96 EVMSG 5 9F5 Q1BEG E/2.2 29,067,000
97 EVMSG 5 10F5 Q1BEG E/2.2 29,374,000
98 EVMSG 5 11F5 Q1BEG E/2.2 31,543,000
99 EVMSG 5 12F5 Q1BEG E/3.0 36,417,000
100 EVMSG 5 13F5 Q1BEG E/3.0 37,132,000
101 EVMSG 5 14F5 Q1BEG E/3.0 38,816,000
102 EVMSG 5 15F5 Q1BEG E/3.0 40,220,000
103 EVMSG 5 17F5 Q1BEG E/4.0 43,537,000
104 EVMSG 5 19F5 HQ1BEG E/4.0 47,135,000
105 EVMSG 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 47,493,000
106 EVMSG 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 57,446,000
107 EVMSG 5 25F5 HQ1BEG E/5.5 59,002,000
108 EVMSG 5 27F5 HQ1BEG E/5.5 62,473,000
EVMSG 10
109 EVMSG 10 3F5 Q1BEG E/1.5 27,511,000
110 EVMSG 10 4F5 Q1BEG E/2.2 28,991,000
111 EVMSG 10 5F5 Q1BEG E/2.2 30,063,000
112 EVMSG 10 6F5 Q1BEG E/2.2 30,573,000
113 EVMSG 10 7F5 Q1BEG E/3.0 36,749,000
114 EVMSG 10 8F5 Q1BEG E/3.0 36,825,000
115 EVMSG 10 9F5 Q1BEG E/4.0 41,215,000
116 EVMSG 10 10F5 Q1BEG E/4.0 41,572,000
117 EVMSG 10 11F5 Q1BEG E/4.0 43,129,000
118 EVMSG 10 12F5 Q1BEG E/5.5 54,945,000
119 EVMSG 10 14F5 Q1BEG E/5.5 57,088,000
120 EVMSG 10 15F5 Q1BEG E/5.5 57,675,000
121 EVMSG 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 61,860,000
122 EVMSG 10 18F5 HQ1BEG E/7.5  63,774,000
123 EVMSG 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 64,412,000
124 EVMSG 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 66,097,000
125 EVMSG 10 22F5 HQ1BEG E/11 78,755,000
126 EVMSG 10 23F5 HQ1BEG E/11 81,000,000
EVMSG 15
127 EVMSG 15 1F5 Q1BEG E/1.1 25,750,000
128 EVMSG 15 2F5 Q1BEG E/2.2 28,327,000
129 EVMSG 15 3F5 Q1BEG E/3.0 34,044,000
130 EVMSG 15 4F5 Q1BEG E/4.0 38,050,000
131 EVMSG 15 5F5 Q1BEG E/5.5 47,773,000
132 EVMSG 15 6F5 Q1BEG E/5.5 48,718,000
133 EVMSG 15 7F5 Q1BEG E/7.5 54,536,000
134 EVMSG 15 8F5 Q1BEG E/7.5 55,736,000
135 EVMSG 15 9F5 Q1BEG E/11 68,266,000
136 EVMSG 15 10F5 Q1BEG E/11 69,465,000
137 EVMSG 15 11F5 Q1BEG E/11 71,482,000
138 EVMSG 15 12F5 HQ1BEG E/11 73,268,000
139 EVMSG 15 13F5 HQ1BEG E/11 74,672,000
140 EVMSG 15 15F5 HQ1BEG E/15 108,001,000
141 EVMSG 15 17F5 HQ1BEG E/15 111,650,000
EVMSG 20
142 EVMSG 20 2F5 Q1BEG E/3.0 32,844,000
143 EVMSG 20 3F5 Q1BEG E/4.0 36,315,000
144 EVMSG 20 4F5 Q1BEG E/5.5 45,655,000
145 EVMSG 20 5F5 Q1BEG E/7.5 47,289,000
146 EVMSG 20 6F5 Q1BEG E/7.5 50,810,000
147 EVMSG 20 7F5 Q1BEG E/11 65,714,000
148 EVMSG 20 8F5 Q1BEG E/11 67,118,000
149 EVMSG 20 9F5 Q1BEG E/11 68,521,000
150 EVMSG 20 10F5 HQ1BEG E/11 71,048,000
151 EVMSG 20 11F5 HQ1BEG E/15 103,560,000
152 EVMSG 20 12F5 HQ1BEG E/15 104,504,000
153 EVMSG 20 13F5 HQ1BEG E/15 106,010,000

Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

No Model QDC Giá công bố (Đã gồm VAT)
DL SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
1 65 DL 5 1.5                 (DOL) LM 65 25,146,000
2 80 DL 5 1.5                  (DOL) LM 80 25,286,000
3 80 DL 5 2.2                 (DOL) (DOL) 27,924,000
4 80 DL 5 3.7                 (DOL) (DOL) 31,302,000
5 100 DL 5 3.7      (DOL) LL 100 33,781,000
6 100 DL 5 11           (S-D) (DOL) 71,697,000
7 100 DL 5 15              (S-D) (DOL) 99,823,000
8 100 DL 5 18             (S-D) (DOL) 151,033,000
9 150 DL 5 7.5             (S-D) LL 125 77,096,000
10 150 DL 5 11              (S-D) (DOL) 95,125,000
11 150 DL 5 15            (S-D) (DOL) 108,538,000
12 150 DL 5 18          (S-D) (DOL) 158,589,000
13 150 DL 5 22             (S-D) (DOL) 206,362,000
14 200 DL 5 15              (S-D) LL 150 114,634,000
15 65 DL 5 11A (S-D) LL 65 114,474,000
16 65 DL 5 15A (S-D) (DOL) 140,080,000
17 65 DL 5 18A (S-D) (DOL) 153,392,000
18 65 DL 5 22A (S-D) (DOL) 173,021,000
19 80 DL 5 11A (S-D) (DOL) 114,954,000
20 80 DL 5 15A (S-D) (DOL) 140,539,000
21 80 DL 5 18A (S-D) (S-D) 153,852,000
22 80 DL 5 22A (S-D) (S-D) 173,521,000
DLB SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
23 100 DLB 5 5.5             (DOL) LL 100 53,649,000
24 100 DLB 5 7.5            (DOL) (DOL) 57,607,000
DLC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
25 80 DLC 5 5.5              (DOL) LL 80 51,750,000
26 80 DLC 5 7.5               (DOL) (DOL) 53,729,000
27 100 DLC 5 5.5           (DOL) (DOL) 52,030,000
28 100 DLC 5 7.5          (DOL) (DOL) 56,088,000
DML SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
29 80 DML 5 2.2              (DOL) LM 80 34,720,000
30 80 DML 5 3.7              (S-D) (DOL) 39,198,000
31 80 DML 5 5.5           (S-D) LL 100 52,830,000
32 80 DML 5 7.5            (S-D) (DOL) 57,027,000
33 80 DML 5 11          (S-D) (DOL) 72,998,000
34 80 DML 5 15            (S-D) (DOL) 79,514,000
35 80 DML 5 22           (S-D) (DOL) 116,153,000
36 100 DML 5 3.7           (S-D) LL 80 39,637,000
37 100 DML 5 5.5          (S-D) LL 100 52,890,000
38 100 DML 5 7.5          (S-D) (DOL) 57,087,000
39 100 DML 5 11          (S-D) (DOL) 73,058,000
40 100 DML 5 15         (S-D) (DOL) 79,654,000
41 100 DML 522 (S-D) (DOL) 116,233,000
42 150 DML 5 5.5 (S-D) (DOL) 55,984,000
43 150 DML 5 7.5 (S-D) (S-D) 60,126,000
44 150 DML 5 11            (S-D) (S-D) 76,096,000
45 150 DML 5 15           (S-D) (S-D) 82,653,000
46 150 DML 5 22            (S-D) (S-D) 119,272,000
DVS SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
47 50 DVS 5 .75              (DOL) LS 50 12,973,000
48 50 DVS 5 1.5          (DOL) (DOL) 15,251,000
49 50 DVS 5 5.5 (DOL) LM 50 46,194,000
50 50 DVS 5 7.5 (DOL) 50,291,000
51 65 DVS 5 .75              (DOL) LM 65 14,732,000
52 65 DVS 5 1.5              (DOL) (DOL) 16,950,000
53 65 DVS 5 2.2             (DOL) (DOL) 25,286,000
54 65 DVS 5 3.7            (DOL) (DOL) 27,484,000
55 65 DVS 5 5.5 (DOL) LL 65 46,593,000
56 65 DVS 5 7.5 (DOL) (DOL) 50,731,000
57 80 DVS 5 .75             (S-D) LM 65 15,171,000
58 80 DVS 5 1.5            (DOL) (DOL) 17,530,000
59 80 DVS 5 2.2         (DOL) (DOL) 25,585,000
60 80 DVS 5 3.7          (DOL) (DOL) 28,664,000
DVSA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP AUTOMATIC
61 50 DVSA 5 .75            (DOL) LS 50 15,911,000
62 50 DVSA 5 1.5         (DOL) (DOL) 19,869,000
63 65 DVSA 5 .75          (DOL) LM 65 17,590,000
64 65 DVSA 5 1.5           (DOL) (DOL) 21,628,000
65 65 DVSA 5 2.2            (DOL) (DOL) 28,724,000
66 65 DVSA 5 3.7           (DOL) (DOL) 32,561,000
67 80 DVSA 5 .75           (DOL) (DOL) 18,170,000
68 80 DVSA 5 1.5        (DOL) (DOL) 22,287,000
69 80 DVSA 5 2.2            (DOL) (S-D) 29,923,000
70 80 DVSA 5 3.7           (DOL) (S-D) 33,721,000
DF SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER
71 65 DF 5 1.5                (DOL) LM 65 25,146,000
72 80 DF  5 1.5            (DOL) LM 80 25,286,000
73 80 DF  5 2.2            (DOL) 27,344,000
74 80 DF  5 3.7              (DOL) 31,002,000
75 100 DF  5 3.7            (DOL) LL 100 32,761,000
76 100 DF  5 5.5            (DOL) (DOL) 53,729,000
77 100 DF  5 7.5           (DOL) (DOL) 57,747,000
DFA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER - AUTOMATIC
78  65 DFA  5 1.5           (DOL) LM 65 29,763,000
79  80 DFA  5 1.5           (DOL) LM 80 29,923,000
80  80 DFA  5 2.2        (DOL) (DOL) 33,721,000
81  80 DFA  5 3.7            (DOL) (DOL) 37,299,000
82 100 DFA  5 3.7          (DOL) LL 100 52,270,000
DFJ SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER - AUTOMATIC PARALELL
83 65 DFJ  5 1.5            (DOL) LM 65 31,002,000
84 80 DFJ  5 1.5           (DOL) LM 80 31,142,000
85 80 DFJ  5 2.2         (DOL) (DOL) 34,980,000
86 80 DFJ  5 3.7            (DOL) (DOL) 38,558,000
87 100 DFJ  5 3.7         (DOL) LL 100 55,008,000
DS SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP
88 50 DS 5 .75              (DOL) LS 50 13,932,000
89 50 DS 5 1.5               (DOL) (DOL) 15,911,000
90 50 DS 5 2.2                (DOL) LM 50 28,943,000
91 50 DS 5 3.7               (DOL) (DOL) 31,882,000
92 50 DS 5 5.5 (DOL) (DOL) 47,673,000
93 50 DS 5 7.5 (DOL) (DOL) 51,031,000
94 65 DS 5 1.5                 (DOL) LM 65 17,810,000
95 80 DS 5 2.2                 (DOL) LM 80 29,983,000
96 80 DS 5 3.7                (DOL) (DOL) 32,981,000
97 100 DS 5 5.5             (DOL) LL 100 48,372,000
98 100 DS 5 7.5              (DOL) (DOL) 51,451,000
QDC QUICK DISCHARGE CONNECTORS
99 LS 50 2,918,000
100 LM 50 5,677,000
101 LM 65 6,256,000
102 LM 80 6,836,000
103 LL 65 12,653,000
104 LL 80 13,452,000
105 LL 100 15,491,000
106 LL 125 25,246,000
107 LL 150 27,304,000
108 LL 250 53,449,000
109 LL 300 61,885,000

Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

STT Model Giá bán (VNĐ) Đã có VAT
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
1 CDXM/A 70/05  7,860,000
2 CDXM/A 70/07  8,320,000
3 CDXM/A 90/10  8,881,000
4 CDXM/A 120/07  8,779,000
5 CDXM/G 120/12  10,029,000
6 CDXM/B 120/20  12,990,000
7 CDXM/G 200/12  10,846,000
8 CDXM/G 200/20  12,811,000
9 CDX/A 70/05  7,886,000
10 CDX/A 70/07  8,217,000
11 CDX/I 90/10  9,238,000
12 CDX/A 120/07  8,447,000
13 CDX/I 120/12  10,463,000
14 CDX/I 120/20  13,806,000
15 CDX/I 200/12  11,178,000
16 CDX/I 200/20  12,964,000
17 CDX/I 200/25  13,347,000
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
18 2CDXM/A 70/10  12,326,000
19 2CDXM/A 70/12  12,505,000
20 2CDXM/C 70/15  14,597,000
21 2CDXM/B 70/20  15,210,000
22 2CDXM/C 120/15  15,159,000
23 2CDXM/B 120/20  17,711,000
24 2CDX/I 70/10  12,811,000
25 2CDX/I 70/12  13,015,000
26 2CDX/I 70/15  14,495,000
27 2CDX/I 70/20  15,338,000
28 2CDX/I 120/15  15,082,000
29 2CDX/I 120/20  17,149,000
30 2CDX/I 120/30  20,161,000
31 2CDX/I 120/40  22,024,000
32 2CDX/I 200/30  20,161,000
33 2CDX/I 200/40  22,024,000
34 2CDX/I 200/50  24,678,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH BẰNG INOX 304
35 CDM 70/05  11,280,000
36 CDM 70/07  11,561,000
37 CDM 70/12  13,321,000
38 CDM 90/10  10,948,000
39 CDM 120/07  11,407,000
40 CDM/G 120/12  12,352,000
41 CDM 120/20  14,244,000
42 CDM/G 200/12  12,173,000
43 CDM/G 200/20  14,557,000
44 CD 70/05  9,544,000
45 CD 70/07  11,535,000
46 CD/I 70/12  13,398,000
47 CD/I 90/10  11,382,000
48 CD 120/07  11,331,000
49 CD/I 120/12  12,658,000
50 CD/I 120/20  17,915,000
51 CD/I 200/12  12,505,000
52 CD/I 200/20  14,802,000
53 CD/I 200/25  14,955,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG
54 CMA 0,50 M  4,032,000
55 CMA/A 0,75 M  5,308,000
56 CMA 1,00 M  5,512,000
57 CMA/B 1,50 M  9,264,000
58 CMA/A 2,00 M  10,310,000
59 CMB 0,75 M  6,431,000
60 CMB 1,00 M  6,865,000
61 CMB/B 1,50 M  9,391,000
62 CMB/A 2,00 M  10,667,000
63 CMD/B 1,50 M  10,361,000
64 CMD/A 2,00 M  12,250,000
65 CMA 0,50 T  4,032,000
66 CMA/A 0,75 T  5,308,000
67 CMA/I 1,00 T  5,742,000
68 CMA/I 1,50 T  9,034,000
69 CMA/I 2,00 T  10,131,000
70 CMA/I 3,00 T  10,667,000
71 CMB 0,75 T  6,431,000
72 CMB/I 1,00 T  7,146,000
73 CMB/I 1,50 T  9,213,000
74 10,540,000
75 CMB/I 3,00 T  11,331,000
76 CMB/I 4,00 T  17,634,000
77 CMB/I 5,50 T  19,906,000
78 CMD/I 1,50 T  10,361,000
79 CMD/I 2,00 T  11,382,000
80 CMD/I 3,00 T  11,790,000
BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM BẰNG GANG
81 CDA/A 0.75 M  6,916,000
82 CDA 1.00 M  7,605,000
83 CDA/B 1.50 M  11,867,000
84 CDA/A 2.00 M  12,709,000
85 CDA/A 0.75 T  7,656,000
86 CDA/I 1.00 T  7,758,000
87 CDA/I 1.50 T  11,867,000
88 CDA/I 2.00 T  12,683,000
89 CDA/I 3.00 T  14,725,000
90 CDA/I 4.00 T  21,769,000
91 CDA/I 5.50 T  23,070,000
BƠM TỰ MỒI - THÂN BƠM BẰNG INOX 304
92 JESM 5*  6,712,000
93 JEM 100  9,723,000
BƠM TỰ MỒI - BUỒNG BƠM BẰNG INOX 304
94 JEXM/A 100  7,784,000
95 JEXM/A 120  8,626,000
96 JEXM/B 150  11,663,000
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH - BUỐNG BƠM BẰNG GANG
97 PRA 0,50 M  3,547,000
98 PRA 1,00 M  5,053,000
99 PRA/B 1,50 M  7,605,000
100 PRA/A 2,00 M  7,733,000
101 PRA 0,50 T  4,058,000
102 PRA/I 1,00 T  5,538,000
103 PRA/I 1,50 T  7,784,000
104 PRA/I 2,00 T  8,115,000
BƠM LY TÂM CÁNH HỞ - BUỒNG VÀ CÁNH BẰNG INOX 304
105 DWO/A 150 M  13,551,000
106 DWO 200 M  14,113,000
107 DWO/I 150  13,577,000
108 DWO/I 200  14,164,000
109 DWO/I 300  17,465,000
110 DWO/I 400  18,888,000
BƠM LY TÂM - BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
111 3M/I 32-125/1,1  18,043,000
112 3M/I 32-160/1,5  21,054,000
113 3M/I 32-160/2,2  21,258,000
114 3M/I 32-200/3,0  26,617,000
115 3M/I 32-200/4,0  28,174,000
116 3M/I 32-200/5,5  35,473,000
117 3M/I 32-200/7.5  36,621,000
118 3M/I 40-125/1,5  21,054,000
119 3M/I 40-125/2,2  21,411,000
120 3M/I 40-160/3,0  24,167,000
121 3M/I 40-160/4,0  27,715,000
122 3M/I 40-200/5,5  38,586,000
123 3M/I 40-200/7,5  42,695,000
124 3M/I 40-200/11  58,032,000
125 3M/I 50-125/2,2  22,764,000
126 3M/I 50-125/3,0  24,984,000
127 3M/I 50-125/4,0  27,868,000
128 3M/I 50-160/5,5  37,668,000
129 3M/I 50-160/7,5  38,816,000
130 3M/I 50-200/9,2  45,068,000
131 3M/I 50-200/11  49,000,000
132 3M/I 50-200/15  70,359,000
133 3M/I 65-125/4,0  37,055,000
134 3M/I 65-125/5,5  41,368,000
135 3M/I 65-125/7,5  42,542,000
136 3M/I 65-160/7,5  43,563,000
137 3M/I 65-160/9,2  50,453,000
138 3M/I 65-160/11  56,260,000
139 3M/I 65-160/15  75,029,000
140 3M/I 65-200/15  78,040,000
141 3M/I 65-200/18,5  81,919,000
142 3M/I 65-200/22  84,497,000
BƠM LY TÂM - BUỒNG BƠM BĂNG GANG, CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
143 3D/I 32-125/1.1  15,338,000
144 3D/I 32-160/1.5  16,078,000
145 3D/I 32-160/2.2  16,307,000
146 3D/I 32-200/3.0  20,926,000
147 3D/I 32-200/4.0  22,432,000
148 3D/I 32-200/7.5  26,566,000
149 3D/I 40-125/1.5  15,618,000
150 3D/I 40-125/2.2  15,924,000
151 3D/I 40-160/3.0  18,451,000
152 3D/I 40-160/4.0  21,156,000
153 3D/I 40-200/5.5  24,933,000
154 3D/I 40-200/7.5  25,928,000
155 3D/I 40-200/11  33,635,000
156 3D/I 50-125/2.2  17,226,000
157 3D/I 50-125/3.0  18,604,000
158 3D/I 50-125/4.0  21,284,000
159 3D/I 50-160/5.5  25,010,000
160 3D/I 50-160/7.5  26,005,000
161 3D/I 50-200/9.2  32,666,000
162 3D/I 50-200/11  33,865,000
163 3D/I 50-200/15  55,225,000
164 3D/I 65-125/4.0  25,163,000
165 3D/I 65-125/5.5  28,378,000
166 3D/M 65-125/7.5  29,322,000
167 3D/M 65-160/7.5  30,650,000
168 3D/M 65-160/9.2  36,085,000
169 3D/M 65-160/11  37,310,000
170 3D/M 65-160/15  58,262,000
171 3D/M 65-200/15  60,610,000
172 3D/M 65-200/18.5  64,668,000
173 3D/M 65-200/22  69,389,000
BƠM LY TÂM BẰNG GANG
174 MD/I 32-250/5,5  32,155,000
175 MD/I 32-250/7,5  34,503,000
176 MD/I 32-250/9,2  40,602,000
177 MD/I 32-250/11  52,035,000
178 MD/I 40-250/11  51,346,000
179 MD/I 40-250/15  61,988,000
180 MD/I 50-250/15  77,377,000
181 MD/I 50-250/18,5  82,276,000
182 MD/I 50-250/22  86,156,000
BƠM LY TÂM, TRỤC NGANG, NHIỀU TẦNG CÁNH - BUỒNG BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX 304
183 MATRIX 3-6T/0,9M  11,637,000
184 MATRIX/A 3-9T/1,5M  16,996,000
185 MATRIX 5-4T/0,9M  10,591,000
186 MATRIX/A 5-6T/1,3M  13,245,000
187 MATRIX 5-9T/2,2M  20,875,000
188 MATRIX/A 10-4T/1,5M  13,041,000
189 MATRIX 10-6T/2,2M  20,161,000
190 MATRIX 18-3T/2,2M  19,439,000
191 MATRIX/I 3-6T/0,9  12,888,000
192 MATRIX/I 3-9T/1,5  18,298,000
193 MATRIX/I 5-4T/0,9  11,229,000
194 MATRIX/I 5-6T/1,3  14,537,000
195 MATRIX/I 5-9T/2,2  18,425,000
196 MATRIX/I 10-4T/1,5  13,985,000
197 MATRIX/I 10-6T/2,2  17,900,000
198 MATRIX/I 18-3T/2,2  17,425,000
199 MATRIX/I 18-5T/4  25,100,000
BƠM LY TÂM, TRỤC ĐỨNG, NHIỀU TẦNG CÁNH - VỎ BƠM BẰNG INOX 304
200 CVM AM/12  10,514,000
201 CVM AM/15  10,872,000
202 CVM/A AM/18  13,577,000
203 CVM/L A/12  12,224,000
204 CVM/L A/15  12,913,000
205 CVM/L A/18  13,372,000
206 CVM/L B/25  17,252,000
BƠM CHÌM HỐ NƯỚC THẢI - THÂN BƠM BẰNG INOX 304
207 BEST ONE MA  7,000,000
208 BEST/A 2 MA  14,100,000
209 BEST/A 3 MA  14,750,000
210 BEST/A 4 MA  16,700,000
211 BEST/A 2  13,747,000
212 BEST/A 3  14,285,000
213 BEST/A 4  16,200,000
214 BEST/A 5  17,340,000
215 RIGHT/A 100 M A  10,600,000
216 RIGHT/A 100  10,400,000
217 DW VOX/A M 100 A  18,864,000
218 DW VOX/A M 150 A  20,917,000
219 DW VOX/A 100  18,354,000
220 DW VOX/A 150  20,233,000
221 DW VOX/A 200  21,797,000
222 DW VOX/A 300 *  24,736,000
TOP Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín