Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

Gồm: Bơm ĐIỆN, Bơm DIESEL, Bơm bù áp, Bình áp lực, Tủ điện, thiết bị trọn bộ

Lưu lượng: Max. 300Lít/giây ~ 1.100m3/h
Cột áp: Max. 16bar ~ 160mH2O
Công suất: Max. 350kW

Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ bơm cứu hoả Ebara”

Your email address will not be published.

TOP Cách chơi casino luôn thắng-Live casino uy tín